E-SHOP

Jak zvýšit výkonnost a spokojenost vašeho týmu zavedením efektivních schůzek 1:1 bez zvyšování platů

Pravidelné hodnocení výkonu a zpětná vazba na dosažené výsledky má zásadní vliv na spokojenost pracovníků.

Zavedení individuálních schůzek mezi vedoucím a pracovníkem je osvědčenou a efektivní metodou zvýšení výkonnosti a spokojenosti v týmu.

Tato PDF myšlenková mapa:

 • vysvětluje, proč jsou schůzky 1:1 základním nástrojem každého vedoucího
 • v 6 krocích přesně popisuje postup, jak zavést schůzky v existujícím týmu
 • názorně ukazuje samotný průběh schůzky 1:1 včetně doporučených slovních obratů
 • obsahuje 6 konkrétních tipů, jak schůzky organizovat a jaké nástroje používat pro jejich sledování

Jak zvýšit výkon pracovníků vhodnou volbou cíle bez ztráty jejich motivace

Volba cíle a jeho formulace má zásadní vliv na výkon, motivaci a spokojenost pracovníka. 

Pracovník dosáhne 17x pravděpodobněji cíl, když si ho aktivně definuje. Přijme ho tak za svůj a má tak přirozenou motivaci k jeho dosažení.

Tato PDF myšlenková mapa:

 • podrobně představuje 5 oblastí pro lepší nastavení cíle
 • detailně popisuje strukturu SMART+ pro definici cíle
 • obsahuje ideální strukturu cílů daného pracovníka
 • obsahuje navíc 1 důležitý tip pro oslavu dosažených úspěchů

EXKLUZIVNÍ 21 DENNÍ AKČNÍ VÝZVA KOUZLO POVAHOVÉHO KLÍČE VIP

Povahový klíč - to je nezbytná výbava do života, kterou nám rodiče ani učitelé nedali.

Toužít porozumět lidem, a to hlavně těm nejbližším?
Proč dělají to, co dělají? Proč říkají to, co říkají?

Poznejte detailně Povahový klíč v akční výzvě Kouzlo Povahového Klíče VIP a :

 • pochopte 2 základní pohledy na lidské potřeby
 • “přečtěte” povahu ostatních během 2 jednoduchých kroků
 • snadno přiřaďte základní potřebu pro každou povahu
 • využijte klíčové otázky, které si člověk s danou povahou klade a nahlíží na svět kolem sebe
 • naučte se mluvit “jazykem” srozumitelný dané povaze
 • porozumějte dynamice vztahů mezi jednotlivými povahami